TERMÉSZETES FÉNY

TERMÉSZETES FÉNY

Rendhagyó fotóművészeti kiállítás környezetünkről, felelősségünkről

A kortárs művészet nem pusztán visszatükrözi, az alkotók szubjektív látásmódján keresztül
dokumentálja a minket körülvevő társadalmi vagy éppen természeti valóságot, hanem
különlegesen hatásos eszköze az olyan helyzetek és jelenségek bemutatásának, láthatóvá
tételének, vagy szükség esetén akár drámai megjelenítésének, amelyek életünkre ma és a
jövőben meghatározó hatással lehetnek.
A művészetnek ezt a különleges képességét igyekszik kihasználni a Természetes fény címen
létrehozott program, amely a fotóművészet erejét és eszközrendszerét hívja segítségül, hogy az
éghajlatváltozás, a környezeti válság, a természetrombolás sokak számára távolinak, szinte
fiktívnek tűnő jelenségeire és azok negatív hatásaira ráirányítsa a figyelmet, kézzelfoghatóvá
tegye a helyzet kritikusságát, a felelősség- és szerepvállalás szükségességét. A kiállítási
anyagban szereplő fotók ugyan hozzánk szólnak, akik kívülállónak hisszük vagy tehetetlennek
érezzük magukat, de a kiállítás különlegessége, hogy a szokásostól eltérő módon az üzenet
drámaisága nem a nyomasztó vagy ijesztő látványra, az elrettentésre épül, a képsorozatok
esztétikája és érzékenysége inkább a közönség bevonását, figyelmének megragadását szolgálja,
a szemlélő komfortzónájába való belépés lehetőségét keresi.
A kiállítás fotóművészek egymástól függetlenül megalkotott, de egymáshoz mégis jól kapcsolódó,
egymás hatását erősítő fotósorozataira épül, a válogatásban szereplő kiemelkedő alkotók nem
felkérésre, hanem saját meggyőződésből döntöttek annak művészi eszközökkel történő
feldolgozása és bemutatása mellett, hogy az emberi beavatkozás milyen hatással van a
környezetre, és mit veszíthetünk azzal, ha továbbra is megtagadjuk a figyelmet.
Az EDGE Communications által megvalósított fotóművészeti program a külföldi helyszíneken
szervezett tárlatok mellett a Petőfi Kulturális Program keretében tizennégy települést érintő utazó
kiállításként állt a magyarországi közönség rendelkezésére.

Kiállító művészek: Csizik Balázs, Diósi Máté, Martinkó Márk, Rétfalvi Soma, Szabó Kristóf -
KristofLab, Vasali Katalin, Zagyvai Sára, kurátor: Boros Lilla, kiállításszervező: Lenkey Viola
Dóra, arculatterv: Illés Hajnalka.

TERMÉSZETES FÉNY BOOKLET